குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைக்கும் முட்டை ஆரோக்கியமற்றது.refrigerator vaikkum muddai aarokiyamanatha

சமைத்த உணவைக் குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைப்பது நல்லதில்லையோ, அதே போல் நாம் வாங்கும் முட்டையையும் குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைத்து சாப்பிடுவது ஆரோக்கியமற்றது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் சமீபத்தில் கண்டறிந்துள்ளனர்.
தற்போது குளிர்சாதனப் பெட்டி என்ற ஒன்று  வந்ததும், பல ஆண்கள் மிகவும் வருத்தப்படுகின்றனர்.
ஏனெனில் வீட்டில் குளிர்சாதனப் பெட்டி  இருப்பதால், பெண்கள் தாங்கள் சமைத்த உணவுகளை நீண்ட நாட்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
ஆனால் குளிர்சாதனப் பெட்டியில்  சமைத்த உணவுகள் அனைத்தையும் வைத்து, மீண்டும் சூடேற்றி சாப்பிடக்கூடாது.
இதனால் உடலுக்குத் தீங்கு விளையும். எப்படி சமைத்த உணவை குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைப்பது நல்லதில்லையோ, அதே போல் நாம் வாங்கும் முட்டையையும் குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைத்து சாப்பிடுவது ஆரோக்கியமற்றது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் சமீபத்தில் கண்டறிந்துள்ளனர்.
உண்மையிலேயே இது உங்களுக்கு ஆச்சரியம் அளிக்கும். ஆனால் அதுவே உண்மை. அது ஏன் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதனைப் பின்பற்றி ஆரோக்கியமாக வாழுங்கள்.
17-1445061969-1-eggsinthefridge
விரைவில் கெட்டுப் போகும் :-அறைவெப்பநிலையில் வைத்துப் பராமரிக்கும் முட்டைகளை விட, குளிர்சாதனப்பெட்டியில் வைத்துப் பராமரிக்கும் முட்டைகள் விரைவில் கெட்டுப் போய்விடுமாம்.
அதிலும் மிகவும் குளிர்ச்சியான இடத்தில் பராமரிக்கும் போது, அவை பாலைப் போல் திரிந்துவிடுகின்றதாம்.
17-1445061975-2-eggமுட்டை ஓட்டில் பக்றீரிரியா:- ஐரோப்பிய முட்டை விற்பனை  ஒழுங்குவிதிகளின் படி, முட்டையை மிகவும் குளிர்ச்சியான இடத்தில் பராமரித்து, பின் அறைவெப்ப நிலைக்கு கொண்டு வரும் போது, முட்டையின் மேல் அதிகம் வியர்த்து, முட்டையின் ஓட்டில் உள்ள சிறுதுளைகள் வழியே பக்றீரியாக்கள் வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து உள்ளே செல்லுமாம்.
எனவே முட்டையை வாங்கினால் அதை உடனே சமைத்துச் சாப்பிடுங்கள் அல்லது அறை வெப்பநிலையிலேயே பராமரியுங்கள்
17-1445061981-3-eggமுட்டையின் மேல்தோல் :- நீங்கள் வாங்கும் முட்டை பழுதாகாமல்  இருந்து, அதில் மேல்தோல் நீங்காமல் ஒட்டிக் கொண்டிருந்தால், அந்த முட்டையை குளிர்சாதனப் பெட்டியில்  வைக்கவேண்டாம்.
17-1445061986-4-eggs2கெட்டுப் போன முட்டை :- நீங்கள் வாங்கிய முட்டையில் சால்மோனெல்லா இருந்து, அதனைக் குளிர்சாதனப் பெட்டியில்  வைத்து பராமரித்தால், இதர முட்டைகளும் அந்தக் கொடிய பக்றீரியாவால் தாக்கப்படும்.
எனவே இதனைத் தவிர்க்க வேண்டுமெனில், அறைவெப்பநிலையிலேயே பராமரியுங்கள்.
கேக் செய்ய முடியாது:- ஒருவேளை நீங்கள் முட்டையைப் பயன்படுத்தி கேக் செய்ய நினைப்பவராயின் அதனைக் குளிர்சாதனப்பெட்டியில்  வைத்துப் பராமரிக்காதீர்கள்.
17-1445061993-5-eggwhiteஏனெனில் குளிர்சாதனப்பெட்டியில்  வைக்கும் முட்டையினுள் உள்ள கருவானது மிகுந்த குளிர்ச்சியுடன் இருப்பதால், அதைக் கொண்டு கேக் செய்ய நினைத்தால், அந்த கேக் கடினமாக இருக்கும்
முட்டை கெட்டுப் போய்விட்டதை அறியும் சோதனை:- நீங்கள் வாங்கிய முட்டை பழுதாகாமல்  உள்ளதா அல்லது கெட்டுப் போயுள்ளதா என்பதை அறிய, ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் நீரை நிரப்பி, அதில் முட்டையைப் போட்டு, முட்டை மிதந்தால், அந்த முட்டை கெட்டுப் போய்விட்டது என்று அர்த்தம்.